onsdag den 13. maj 2015

Lagerhotel en mulig løsning i forbindelse med virksomhedsoverdragelse


Ofte er der en forholdsvis stor kapitalbinding i lagerbygninger i grossistvirksomheder/importvirksomheder typisk bestående af interessante agenturer. Det kan være en udfordring i forbindelse med virksomhedsoverdragelse.

Udfordringen kan løses ved at sælge lagerbygning og inventar for sig og flytte lageret til et lagerhotel med online styring. Det reducerer overtagelsessummen for forretningen og det betyder finansieringen hænger direkte sammen med omsætningen.

Virksomheden bliver mindre sårbar for udsving i omsætningen, idet en lang større del af virksomhedens omkostninger bliver variable.  Det giver ligeledes mulighed for at reorganisere virksomheden – f. eks. kan det være en mulighed med hjemmearbejdsplads og mere fleksibel administration.

mandag den 11. maj 2015

Brancher og kendetegn, hvor det med fordel kan overvejes at ligge sit lager på et Lagerhotel

 

Varer med sæson præget afsætning:
 • Import mørker inden for softdrinks, vin, spiritus
 • Importvare og eksportvare - haveprodukter, grill, gødning
 • Landbrugsartikler, planteværn
 • Juleudstyr
 • Vinterredskaber
Varer der kræver diskretion
 • Inkontinensprodukter
 • Erotiske produkter
 • Pleje og hjælpemidler
 • Kosttilskud
Industriprodukter der kræver meget pluk og pak, samt høj leveringspræcision
 • Maskiner
 • Reservedele
 • Tandlægeudstyr
 • Olie og smørremidler
 • Stiger, Lifte og stilladser
Varer der typisk ikke passer på en Europalle
 • Byggemateriale - som dørre, vinduer, gulve, tagbelægning
 • Markiser og paresoller
 • Brændovne
 • Fitnessudstyr
 • Rør
Varer til specialhandlen
 • Musikudstyr
 • Legerøj
 • Hobbyarktikler
 • Tasker og kufferter
 • Isenkram, brugskunst, gaveartikler
 • Møbler
 • Varer til Materialister og Apotekter
 • Frisørartikler
 • Lamper og Elartikler
 • Campingydstyr

Hos ELP analysere vi virksomhedens lager og logistik - med henblik på en optimal lagerhotel løsning.

Langt flere virksomheder kan drage fordel af at ligge deres lager på et Lagerhotel


 
Mange mindre og mellemstore virksomheder med mellem 10 og 100 ansatte kan spare penge ved at lade et varehotel klare lager og ekspedition af deres produkter.

Lager og ekspedition indeholder en række faste omkostninger og variable omkostninger som virksomheden måske ikke har præcis styr på i forhold til deres kalkulation. Ofte betyder det at virksomhedens faste omkostninger kommer til at forringe resultatet væsentlig, hvis afsætningen svigter elle hvis der er for store udsving.

Her er det en sund overvejelse, at ligge virksomhedens varelager og ekspedition hos et Lagerhotel.

Omkostningerne i forbindelse med ind lagring, lagerstyring, håndtering og ekspedition tages ofte for givet og virksomheden får ikke foretaget den fornødne effektivisering.  Lagerhotellet har fuld fokus på de omkostninger og effektiv drift – netop fordi den ydelse repræsenterer deres primære konkurrencekraft.

Hos ELP – lager og logistik varetager vi den komplette ydelse i for kunderne i forbindelse med at kunden lægger sine produkter ind på vort lagerhotel. Vi har til formålet udarbejdet et analyseværktøj, der kortlægger den information hos vore kunder, der danner grundlaget for en effektiv løsning.

I de fleste tilfælde medfører det besparelser for kunden fra 10% til 20 %
Typiske indikatorer

 • Det tager for lang tid at lære sæsonlager arbejdere op
 • Ansættelsesaftalerne for lager arbejdere er for usmidig i forhold til variation i afsætningen
 • Indlagring - aflæsning af leverancer forsinkes og giver meromkostninger
 • Fejlleverancer - til kunde eller leverance til forkert kunde
 • Skader på varer under håndtering eller transport
 • Svært at overholde dag til dag levering
 • Mangel på lagerplads i højsæson
 • Mangel på lagerplads ved indlagring af store varepartier
 • Kundesupport i forbindelse med leverance og leveringstid
 • Sagerstyring og problemer med lagerbinding og ukurante varer
 • Varer indlagres på forkert lagerlokation
 • For mange restordre - mankovarer
 • Vedligeholdelse af lager materiel - transportbånd, truck etc.
 • Besvær med ompak og pakkelinjer
 • Palletering og folliering
 • Konkurrencedygtige transport priser
 • Stabile transportpartnere

 • tirsdag den 24. juni 2014

  Fra faste til variable lageromkostninger - spar typisk 10-20 % - brug et lagerhotel


  De fleste virksomheder binder kapital i lagerbygninger, reoler, trucks og dertil kommer de medarbejdere der arbejder på lageret. Set over et år bliver det stort set til faste omkostninger - i alle tilfælde omkostninger og kapitalbinding, der ikke variere i forhold til omsætningen.

  ELP - tilbyder at løse virksomhedernes lager og logistikopgaver - ved at være deres lagerhotel.

  Den centrale beliggenhed ved Fredericia i erhvervsområdet DANMARKC, giver en den fordel at ELP ligger tæt på Bane, Post Danmark, store transportøre og speditører samt tæt på Fredericia havn.

  ELP - lagerhotel services byger på knowhow og behovsanalyse hos kunden


  Modellen viser et typisk forløb for de services ELP tilbyder og de fordele kunden opnår.

  I forbindelse med opstart af et samarbejde starter ELP altid med at analysere kundens lager og logistik situation. Det er på denne baggrund tilbuddet udarbejdes og samarbejdet starter.

  Efter en periode følges samarbejdet op med forslag til yderligere besparelser.

  Lagerhotel - centralt beliggende i Danmark


  ELP løser i dag lager og logistikopgaver mange forskellige kunder. Det er ikke ukendt at kunder typisk spare fra 10 til 20% ved at outsource deres lager - til et lagerhotel.

  Den centrale placering ved Fredericia - i erhvervsområdet DANMARK C giver virksomheden en række fordele, når kunderne skal betjenes. For det første ligger Lagerhotellet tæt på havn, bane og de store transportfirmaer, for det andet giver den centrale placering i Danmark en kort leveringstid til alle landets dele, hvor der er en broforbindelse.